var_dump(111);exit();
IMDb 7.4
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

Da Zhu Zai Nian Fan

قسمت های 34 تا 40 قرار گرفت

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

دونگهوای The Great Ruler برگرفته از رمانی با همین نام نوشته تیان سان تودو است. در دنیایی پهناور جایی که دهها هزار قبیله ساکن هستن، قهرمانان و اربابان بزرگ دور هم جمع میشوند تا راه حاکمان بزرگ را ادامه بدهند. موچن قهرمان داستان بو ...

توضیحات
دونگهوای The Great Ruler برگرفته از رمانی با همین نام نوشته تیان سان تودو است. در دنیایی پهناور جایی که دهها هزار قبیله ساکن هستن، قهرمانان و اربابان بزرگ دور هم جمع میشوند تا راه حاکمان بزرگ را ادامه بدهند. موچن قهرمان داستان بواسطه انجام گناهی بزرگ از سرزمین روح اخراج میشود و با کاهش رتبه و از دست دادن اعتبارش به آکادمی شمال برمیگردد تا دوباره قدرتش را بدست بیاورد و به قولی که برای بازگشت داده عمل کند…