var_dump(111);exit();
IMDb 8.11
Tai Yi Jian Xian Chuan
(4 رای) 100%
اعلان فیلم

Tai Yi Jian Xian Chuan

قسمت 17 تا 20 افزوده شد

(4 رای) 100%
اعلان فیلم

در قاره جیوژو راه جاویدان پر رونق است و همه در جهان به پرستش فرقه جاودانه افتخار می کنند. با این حال، شکاف هایی در دیوار مرزی ناگهان ظاهر شد و شیاطین از جهان های دیگر شروع به یورش مخفیانه به فرقه جاودانه کیوشو کردند. پس از ن ...

توضیحات

در قاره جیوژو راه جاویدان پر رونق است و همه در جهان به پرستش فرقه جاودانه افتخار می کنند. با این حال، شکاف هایی در دیوار مرزی ناگهان ظاهر شد و شیاطین از جهان های دیگر شروع به یورش مخفیانه به فرقه جاودانه کیوشو کردند. پس از نفوذ شیاطین بیگانه به فرقه های اصلی جاودانه، آنها سعی کردند به تدریج قدرت فرقه های فناناپذیر را در اختیار بگیرند و سعی کردند قاره کیوشو را زیر و رو کنند.
Sword Immortal Mu Xun و دوستانش تهاجم شیاطین را متوقف کردند، اما متأسفانه در دام شیطان افتادند و با خائنی از فرقه جاودانه اشتباه شدند. برای یافتن فرصت ها و سرنخ هایی برای شیاطین در کمین، مو سون تصمیم گرفت ردپای خود را پنهان کند و هرگز به دیگری نشان ندهد و تنها پسرش دانگ فانگ هائو را به قبیله همسرش سپرد تا او را بزرگ کند و از او مراقبت کند.
دانگ فانگ هائو، که دارای خون قبیله امپراتوری است، اما ریشه معنوی ندارد، همیشه توسط افراد قبیله خود فردی متوسط و قلدر محسوب می شود. او در اصل یک ملکه شمشیرزن بود، اما زندگی او سخت بود زیرا پدرش توسط طایفه شیطان قاب می شد. در مواقع بحران، او با قاطعیت بر تلاش بی وقفه تکیه کرد تا خطر را به امنیت تبدیل کند و گام به گام به سوی راه روشنایی و جاودانگی حرکت کند.
در قلمرو مخفی تایچو، پایتخت پادشاه ژائوو، دانگ فانگ هائو با وفاداری به پا خاست و بارها دوستان خود را در خطر نجات داد. در همان زمان، دانگ فانگ هائو هرگز فراموش نکرد که به دنبال پدر گمشده خود بگردد. رام کردن اژدهاها، رقابت برای ارواح جاودانه، و بهبود مداوم تزکیه خود، مصمم است پدرش را پیدا کند، فرقه های اصلی جاودانه را دوباره متحد کند و شیاطین را از قاره کیوشو بیرون کند.