var_dump(111);exit();
IMDb 7.09
نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

The Magic Chef of Fire and Ice

نظری ثبت نشده
اعلان فیلم

نیان بینگ پسر جادوگر آتش و یخ است. پس از کشته شدن والدینش توسط پادشاه یخی، نیان بینگ مروارید جادویی والدینش را دریافت کرد. هنگامی که نیان بینگ سعی کرد از دست پیروان پادشاه یخی فرار کند، موفق شد هم جادوی آتش و هم یخ را به طور ...

توضیحات

نیان بینگ پسر جادوگر آتش و یخ است. پس از کشته شدن والدینش توسط پادشاه یخی، نیان بینگ مروارید جادویی والدینش را دریافت کرد. هنگامی که نیان بینگ سعی کرد از دست پیروان پادشاه یخی فرار کند، موفق شد هم جادوی آتش و هم یخ را به طور همزمان اجرا کند. یک شاهکار غیرممکن برای یک جادوگر. او از صخره سقوط کرد، بیهوش بود و توسط پیرمردی نجات یافت. بعد از بیدار شدن، پیرمرد غذای بسیار لذیذی به او داد که تا به حال آن را نچشیده بود. معلوم شد که پیرمرد یک آشپز نابغه بود که زمانی خدای سرآشپزها نامیده می شد. و او می خواست که نیان بینگ هر چه باشد شاگرد او باشد! آیا نیان بینگ در حالی که رویای تبدیل شدن به بزرگترین سرآشپز را در سر می پروراند می تواند انتقام بگیرد؟